holzbau-riederer@t-online.de      09973/1875 Fax-Nr.: 09973/4140


Odstranění azbestu

Odstranění a sanace azbestu dle nejpřísnějších norem EU
Již několik let se zabýváme spolu s naším speciálně vyškoleným personálem demontáží a odstraněním
azbestu z:

-střech
-vnějších fasád
-obložení hal
-azbest obsahujících eternitových šablon apod.

V technické normě pro nebezpečné látky azbestové jsou definována ochranná opatření pro zacházení s nebezpečnými látkami obsahujícími azbest, jejich demontování, sanace, údržbové práce s nimi a také jejich likvidace. Tyto práce nemůže na základě výše uvedeného provádět tedy každý. Technická a personální kompetence k provádění výše uvedeného musí být doložena.
Naše pracovní síly disponují potřebnými vědomostmi pro zacházení s azbestem a uvedené práce provádějí velmi odborně.

Über uns

In unserem Betrieb arbeiten nur von uns selbst
hervorragend ausgebildete Fachkräfte.

  Kontakt:
  Holzbau Riederer GmbH

Dieberger Weg 3
93437 Furth im Wald

Tel: 09973/1875 Fax-Nr.: 09973/4140
eMail: holzbau-riederer@t-online.de

Impressum | Datenschutzerklärung